roman189

เก้าเก ข้อตกลง สรุปกติกาการเล่นที่อ่านเข้าใจง่ายที่สุดด้วยเหตุฉะนี้ roman189 ในส่วนของ เก้าเก กติกา ที่พวกเราจะได้รับทราบกันต่อแต่นี้ไปนั้น เป็นการสรุปกติการที่รู้เรื่องจำนวนเยอะที่สุด โดยทางนักประพันธ์ได้ทดสอบอ่านและจับใจความ roman189 พร้อมสรุปมาให้ผู้เล่นได้อ่านกันอย่างเข้าใจไม่ยากมากที่สุด โดยเก้าเกจะมีหน้าตาการเล่นแบบไหน โดยกฎที่ต้องปฏิบัติตามของการเล่น เก้าเก กติกา นี้จะไม่มีเจ้ามือ ใช้ไพ่ 1 สำรับ และมีผู้เล่นขั้นต่ำตั้งแต่ 2 – 6 คน โดยจะมีการลงเงินกองกลางก่อนเล่นทุกครั้งตามที่จะน่าหัวเราะลงกันเองว่าจะลงกี่บาท ะ การจ่ายไพ่สำหรับในการเล่นครั้งแรกสามารถจ่ายให้ใครก็ได้ ส่วนตาถัดมาถ้าได้ผู้ชนะแล้ว ให้จ่ายไพ่ผู้ชนะเป็นขาต้นก่อน…